{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trùng Khánh: Thành phố sơn thủy tươi đẹp

Ngày đăng:2023-11-02 17:11:17   

Trùng Khánh ở Trung Quốc là thành phố nổi tiếng văn hóa sơn thủy do là nơi giao hội của sông Trường Giang và Gia Lăng. Từ năm 2018, thành phố Trùng Khánh khởi động công tác nâng cấp trị lý “bốn bờ ở hai sông” ở sông Trường Giang và Gia Lăng trong thành phố, tu sửa bờ nước sinh thái, ưu hóa chức năng ven sông, tạo không gian thân thiện môi trường nước, bảo vệ tài nguyên văn hóa lịch sử.