{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Kỳ quan thác Hồ Khẩu Trung Quốc

Ngày đăng:2023-03-10 17:08:20   

Thác Hồ Khẩu trên sông Hoàng Hà là thác nước lớn thứ hai ở Trung Quốc, dòng thác vàng lớn nhất thế giới. Vào mùa lũ, trên thác Hồ Khẩu sóng nước cuồn cuộn, tiếng sóng vỗ ào ào, tràn đầy khí thế.

Hoàng Hà được tôn vinh là “dòng sông mẹ” của dân tộc Trung Hoa, là cái nôi của nền văn minh Hoa Hạ xán lạn.

Ngày 9/3 là Ngày Bảo vệ Dòng sông mẹ của Trung Quốc.