{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trung Quốc có thêm 18 vùng đất ngập nước quan trọng quốc tế và nâng tổng số lên 82

Ngày đăng:2023-02-03 22:16:21   

Ngày 2/2 là Ngày Đất ngập nước Thế giới lần thứ 27. Trung Quốc đã có thêm 18 vùng đất ngập nước quan trọng mới trên thế giới, trong đó có hồ Áp Dã Diên Khánh ở Bắc Kinh, hồ Bạch Mã ở Hoài An, Giang Tô, v.v., tổng số vùng đất ngập nước quan trọng quốc tế lên tới 82, với tổng diện tích 7,647 triệu ha, đứng thứ tư trên thế giới.

 

Chủ đề của Ngày Đất ngập nước Thế giới năm nay là: Khôi phục Đất ngập nước. Cùng ngày, Trung Quốc đã tổ chức một hoạt động quảng bá tại Tây Khê, Hàng Châu, Chiết Giang.

 

Trong bài phát biểu trực tuyến, Tổng thư ký “Công ước Đất ngập nước” cảm ơn Trung Quốc đã phát huy vai trò dẫn dắt với tư cách là nước chủ nhà và nước chủ tịch của Hội nghị các Bên ký kết Công ước Đất ngập nước lần thứ 14.

 

Kể từ khi tham gia “Công ước Đất ngập nước” vào năm 1992, Trung Quốc đã tích cực ứng phó với thách thức mang tính toàn cầu như diện tích đất ngập nước suy giảm, chức năng sinh thái suy thoái, v.v., trong thời kỳ "Kế hoạch 5 năm lần thứ 13" đã phục hồi 467.400 ha đất ngập nước bị suy thoái, tăng thêm 202.600 ha đất ngập nước mới.