{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

18 doanh nghiệp Trung Quốc đã triển khai xây dựng năng lực sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19

Ngày đăng:2021-01-05 14:36:26   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19, Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc đã thành lập tiểu ban công tác đảm bảo sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19. Hiện nay, trong cả nước Trung Quốc có doanh nghiệp đã lần lượt triển khai xây dựng năng lực sản xuất căn cứ theo tiến triển nghiên cứu và phát triển vắc-xin ngừa Covid- của mình.

 

Trong đó, vắc-xin ngừa Covid- của Công ty Bắc Kinh thuộc Tập đoàn Sinophan ngày 30/ đã được phép đưa ra thị trường. Hiện nay, Tập đoàn Quốc Dược Trung Sinh đã khởi động sản xuất quy mô lớn.

 

Được biết, để đảm bảo cung ứng nhiều vắc-xin trước Tết, rất nhiều nhân viên đều bỏ ngày nghỉ, năng lực sản xuất của công ty năm sẽ mở rộng đến tỷ liều vắc-xin để đáp ứng cung ứng của thị trường.