{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

广西龙州:青柑熟了!

Long Châu, Quảng Tây: Cam vỏ xanh chín rồi!

Ngày đăng:2021-09-17 10:34:08   

图片

Vào mùa thu, trong cánh đồng trồng cam của nông trường Tiên Phong, Long Châu, Quảng Tây, nông dân trồng hoa quả đang bận rộn thu hoạch một loại cam màu xanh lá xây. Loại cam trông như chưa chín này là giống cam chuyên gia mới gây trồng, gọi là “cam chín sớm”, cũng gọi là “cam vỏ xanh”, tháng 7 đã có thể thu hoạch, mặc dù lớp vỏ của nó vẫn là màu xanh, nhưng múi cam bên trong đã chín “màu vàng cam”. Nông trường Tiên Phong, Long Châu nằm ở vành đai cận nhiệt đới, nhiều ánh nắng, rất thích hợp trồng cam vỏ xanh.

图片

Những năm gần đây, Nông trường Tiên Phong, Long Châu - Tập đoàn Nông Khẩn Quảng Tây trồng hơn 4.370 mẫu cam xanh, sản lượng mỗi mẫu đạt từ 3.000 đến 4.000 kg, giá thu mua ổn định hàng năm tại mỗi thị trường từ 1,8 đến 2,4 Nhân dân tệ/kg, mỗi mẫu thu nhập từ 5.400 đến 9.600 Nhân dân tệ, tổng giá trị sản lượng đạt 23,62 triệu Nhân dân tệ. Ngày nay, việc trồng cam vỏ xanh đã trở thành con đường mới triển khai chấn hưng nông thôn, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương huyện Long Châu. 

图片

Nguồn: tạp chí Hoa Sen, Trung tâm tuyên truyền đối ngoại huyện Long Châu