{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Tuyến đường sắt Phòng Thành Cảng – Đông Hưng đi vào hoạt động – là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Trung Quốc kết nối với biên giới Trung – Việt

Ngày đăng:2024-01-03 09:18:37   

7 giờ 59 phút ngày 27/12, cùng với chuyến tàu D8242 lần đầu tiên xuất phát từ ga thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc ở biên giới Trung – Việt, tuyến đường sắt Phòng Thành Cảng – Đông Hưng chính thức đi vào hoạt động, đây là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Trung Quốc kết nối với biên giới Trung – Việt. Đông Hưng, thành phố cửa khẩu biên giới này cũng chính thức kết nối với mạng lưới đường sắt cả nước Trung Quốc.

Đường sắt Phòng Thành Cảng – Đông Hưng nằm trong địa phận thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, điểm xuất phát là ga Bắc Phòng Thành Cảng, điểm cuối là ga thành phố Đông Hưng xây mới, tổng chiều dài 47 km, tốc độ thiết kế là 200 km/h, toàn tuyến có hai trạm là ga Bắc Phòng Thành Cảng và ga thành phố Đông Hưng, là đường sắt hai chiều cấp I quốc gia vận tải hành khách lẫn hàng hoá.

Trong thời kỳ đầu hoạt động thương mại, ngành đường sắt mỗi ngày sẽ sắp xếp vận hành 6 chuyến tàu khách, từ thành phố Đông Hưng đến ga Bắc Phòng Thành Cảng, ga Đông Nam Ninh nhanh nhất lần lượt là 19 phút và 73 phút. Sau này sẽ ưu hoá và hoàn thiện hơn nữa phương án vận hành theo nhu cầu của lưu lượng hành khách.