{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

中国与全球多国建立科技合作关系

Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới thiết lập quan hệ hợp tác khoa học công nghệ

Ngày đăng:2021-04-28 16:36:58   


   中国科技部部长王志刚近日表示,中国提出的科技自立自强与开放合作不是对立关系,而是辩证统一的。
   Mới đây, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Trung Quốc Vương Chí Cương cho biết, tự lập tự cường và hợp tác mở cửa về khoa học công nghệ mà Trung Quốc nêu ra không phải là quan hệ đối lập, mà là sự thống nhất biện chứng. 
 
   从改革开放40多年的历程来看,中国的创新发展离不开世界,世界的科技进步也越来越需要中国。
   Nhìn từ chặng đường cải cách mở cửa trong hơn 40 năm qua, phát triển sáng tạo của Trung Quốc không tách rời với thế giới, tiến bộ khoa học công nghệ của thế giới cũng ngày càng cần sự tham gia của Trung Quốc.
 
 
 
   数据显示,中国已与全球160多个国家建立科技合作关系,参与国际组织和多边机制超过200个。
   Số liệu cho thấy, Trung Quốc đã thiết lập quan hệ hợp tác khoa học công nghệ với hơn 160 nước trên thế giới, tham gia hơn 200 tổ chức quốc tế và cơ chế đa phương. 
 
   随着“一带一路”科技创新行动计划深入实施,中国已支持8300多名外国青年科学家来华工作,培训学员18万人次,建设33家联合实验室和5个技术转移平台,与8个国家建立科技园区合作关系,有力推动了创新成果在共建国家转化落地。
  Cùng với việc đi sâu thực hiện chương trình hành động sáng tạo khoa học công nghệ “Một vành đai, một con đường”, Trung Quốc đã ủng hộ hơn 8300 nhà khoa học trẻ nước ngoài đến làm việc tại Trung Quốc, đào tạo 180 nghìn lượt học viên, xây dựng 33 phòng thí nghiệm và 5 mặt bằng chuyển giao công nghệ, thiết lập quan hệ hợp tác với khu khoa học công nghệ của 8 nước, đã thúc đẩy mạnh mẽ thành quả sáng tạo thực hiện chuyển giao tại các nước hợp tác xây dựng.
                                                                               
                                                                             
 来源:中越加
                                                                              Nguồn: Trung Việt Cộng