{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đến Quảng Tây khảo sát, tưởng nhớ liệt sĩ Hồng quân, nhấn mạnh cần phải kiên định niềm tin lý tưởng, tôn vinh tinh thần Trường Chinh

Ngày đăng:2021-04-27 09:07:54   
Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đến Quảng Tây khảo sát, tưởng nhớ liệt sĩ Hồng quân, nhấn mạnh cần phải kiên định niềm tin lý tưởng, tôn vinh tinh thần Trường Chinh_fororder_hong1


  Theo tin Đài chúng tôi: Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 25/4 đến Quảng Tây khảo sát, chặng đầu tiên đến Công viên kỷ niệm Chiến dịch Tương Giang trong cuộc Trường Chinh của Hồng quân Trung Quốc tại huyện Toàn Châu, thành phố Quế Lâm. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần phải kiên định niềm tin, lý tưởng, tôn vinh tinh thần Trường Chinh, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đến Quảng Tây khảo sát, tưởng nhớ liệt sĩ Hồng quân, nhấn mạnh cần phải kiên định niềm tin lý tưởng, tôn vinh tinh thần Trường Chinh_fororder_hong2

  Chiến dịch Tương Giang là sự kiện lịch sử quan trọng quyết định sự sống còn của cách mạng Trung Quốc. Từ ngày 27/11 đến ngày 1/12 năm 1934, Hồng quân Trung ương chiến đấu gian khổ 5 ngày đêm với Quốc Dân Đảng với lực lượng gấp nhiều lần, cuối cùng đột phá thành công. Chiến dịch Tương Giang là cuộc chiến quyết liệt nhất trong chặng đường Trường Chinh, qua chiến dịch này, Hồng quân Trung ương từ 86 nghìn người giảm xuống còn khoảng 30 nghìn người. Máu đào nhuộm đỏ sông Tương Giang. Để tưởng nhớ những chiến sĩ Hồng quân hy sinh trong chiến dịch này, người dân địa phương ba năm không uống nước sông Tương Giang, 10 năm không ăn cá sông Tương Giang.

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đến Quảng Tây khảo sát, tưởng nhớ liệt sĩ Hồng quân, nhấn mạnh cần phải kiên định niềm tin lý tưởng, tôn vinh tinh thần Trường Chinh_fororder_Hong3

  Ngày 25/4, Tổng Bí thư Tập Cận Bình dâng hoa các anh hùng liệt sĩ trong Công viên kỷ niệm chiến dịch Tương Giang trong cuộc Trường Chinh của Hồng quân, và tham quan Nhà kỷ niệm Chiến dịch Tương Giang trong cuộc Trường Chinh của Hồng quân. Nói đến Chiến dịch Tương Giang, đồng chí nói:

 “ Chiến dịch Tương Giang là một trong những cuộc chiến quyết liệt nhất trong chặng đường cách mạng Trung Quốc, cũng là một sự kiện lịch sử quan trọng quyết định sự sống còn của cách mạng Trung Quốc. Tướng sĩ Hồng quân không sợ hy sinh dựa vào gì? Dựa vào niềm tin và lý tưởng, bí quyết thành công chính tại chỗ này, lý tưởng cách mạng cao hơn trời, như vậy mới có thể không ngừng giành được thắng lợi kỳ tích”.

                                                                 来源:中国国际广播电台 (Crionline)