{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

VIỆC LÀM

Bảng thông báo tuyển dụng người Việt Nam  của xí nghiệp công nghiệp thành phố Đông Hưng Trung Quốc(东兴市工业企业2017年越南用工需求情况表):