{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

LÃNH SỰ QUÁN

LÃNH SỰ QUÁN
越南社会主义共和国驻南宁总领事馆
(最近更新时间:2017年2月)
 
越南社会主义共和国驻南宁总领事馆
Consulate General of the Socialist Republic of Viet Nam


办公处:南宁市金湖路55号亚航财富中心27楼
CHANCERY: 27F, Yahang Fortune Plaza, 55 Jinhu Road, Nanning

电话(TEL):0771- 5510560

传真(FAX):0771- 5534738

领区:广西
DISTRICT: Guangxi


总领事 Consul-General
范清平 Mr. Pham Thanh Binh
范清平夫人 Mrs. Hoang Thi Huong Giang
 
领事 Consul
陈辉雄 Mr. Tran Huy Hung
陈辉雄夫人 Mrs. Hoang Kim Chi
 
 
领事 Consul
黎英俊 Mr. Le Anh Tuan
黎英俊夫人 Mrs. Truong Thi Thanh Hang
 
领事 Consul
赵翠娥 Mrs. Trieu Thuy Nga
赵翠娥丈夫 Mr. Be Ich Giang
   
领事 Consul
阮泰山 Mr. Nguyen Thai Son
 
领事随员 Consul Attache
刘英俊 Mr. Luu Anh Tuan
刘英俊夫人 Mrs. Tran Thi Hang Nga