{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Tháng 1 năm 2023 cả nước Trung Quốc thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,5% so với cùng kỳ

Ngày đăng:2023-02-21 15:14:53   

Theo nguồn tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc, tháng 1 năm 2023, cả nước Trung Quốc thực tế sử dụng vốn đầu tư nước ngoài 127,69 tỷ Nhân dân tệ, tăng 14,5% so với cùng kỳ, tương đương 19,02 tỷ USD, tăng 10%. Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài sử dụng thực tế trong ngành chế tạo tăng 40,4%; ngành công nghệ cao tăng 62,8%.