{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Thị trường tiêu dùng “ấm nồng sắc xuân”

Ngày đăng:2023-02-17 16:32:01   

Cùng với sản xuất và đời sống ở các nơi Trung Quốc khôi phục có trật tự, thị trường tiêu dùng cũng thể hiện đà phục hồi trở lại, thị trường tiêu dùng dịch vụ ăn uống, du lịch, thương mại điện tử hết sức sôi động. Thị trường tiêu dùng trong “cỗ xe tam mã” gồm đầu tư – tiêu dùng – xuất khẩu đang vận hành ổn định, chạy nhanh chạy xa, đã mở ra khởi đầu tốt đẹp cho vực dậy kinh tế cả năm.