{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Bộ Thương mại Trung Quốc: Thực hiện nhiều biện pháp để khôi phục và mở rộng tiêu dùng

Ngày đăng:2022-12-30 16:12:03   

Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương Trung Quốc đã nêu rõ, sang năm sẽ đặt “ra sức mở rộng nhu cầu trong nước” lên vị trí hàng đầu, và đặc biệt nhấn mạnh “đặt phục hồi và mở rộng tiêu dùng vào vị trí ưu tiên”. Ngày 29/12, tại buổi họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn báo chí Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, sẽ nỗ lực khôi phục và mở rộng tiêu dùng, không ngừng nâng cao vai trò nền tảng của tiêu dùng trong phát triển kinh tế.

 

Ô tô, đồ điện gia dụng, trang trí nội thất và dịch vụ ăn uống chiếm khoảng 1/4 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại Trung Quốc. Sang năm, Bộ Thương mại sẽ dốc sức vào ổn định mức tiêu thụ ô tô, hỗ trợ mua và sử dụng ô tô năng lượng mới, đẩy nhanh làm sôi động thị trường ô tô cũ. Hỗ trợ phục hồi phát triển các ngành nghề như dịch vụ ăn uống, thúc đẩy tiêu thụ đồ gia dụng, đưa các đồ điện gia dụng xanh và thông minh vào nông thôn, và “đổi cũ mua mới”.