{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc: Năm 2023 sẽ công bố đợt đầu tiên danh mục tài nguyên du lịch cấp đặc biệt của Trung Quốc

Ngày đăng:2023-01-06 17:29:00   

Phóng viên từ Hội nghị Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch toàn quốc Trung Quốc diễn ra vào sáng ngày 5/1 được biết, năm 2023, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc sẽ tăng cường nỗ lực làm phong phú nguồn cung sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đồng thời đẩy nhanh chấn hưng và phát triển ngành du lịch. Trong đó bao gồm:

Một là, triển khai có trật tự việc đánh giá, bình xét và thẩm định khu du lịch cấp 5A, khu du lịch cấp quốc gia.

Hai là, thúc đẩy điều tra tài nguyên du lịch quốc gia, công bố danh sách tài nguyên du lịch cấp đặc biệt đợt đầu tiên của Trung Quốc.

Ba là, trù tính chung thúc đẩy việc xây dựng Công viên Văn hóa Quốc gia Vạn Lý Trường Thành, Đại Kênh Đào, Trường Chinh, sông Hoàng Hà và Trường Giang.

Bốn là, thực hiện dự án nghỉ dưỡng và giải trí với cuộc sống tốt hơn, đưa ra một số thành phố và đường phố du lịch giải trí cấp quốc gia, tạo dựng một số khu tập trung du lịch nông thôn, ưu hóa các thôn làng và thị trấn trọng điểm và các tuyến du lịch nông thôn đặc sắc trên toàn quốc.