{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trung Quốc chính thức khởi động chu kỳ thực hiện cam kết đầu tiên của thị trường các-bon

Ngày đăng:2021-01-06 17:51:08   

 

 

Theo Tân Hoa xã: Bộ Môi trường sinh thái Trung Quốc ngày 5/ công bố "Biện pháp quản lý giao dịch quyền phát thải các-bon (thí điểm)", đồng ban hành phương án phân phối hạn ngạch đồng bộ và danh sách đơn vị phát thải trọng điểm. Điều này có nghĩa là kể từ ngày 1/1/2021, chu kỳ thực hiện cam kết đầu tiên trong ngành phát điện thị trường các-bon cả nước Trung Quốc chính thức khởi động, 2. doanh nghiệp phát điện sẽ được phân phối hạn ngạch phát thải.

 

Người phụ trách hữu quan của Bộ Môi trường sinh thái cho biết, thị trường các-bon cả nước không ngừng xây dựng và hoàn thiện sẽ góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu các-bon đạt đỉnh, tầm nhìn trung hòa các-bon của Trung Quốc.