{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Tìm hiểu nền dân chủ nhân dân trong toàn bộ quá trình qua Hai Kỳ họp Trung Quốc

Ngày đăng:2023-03-10 17:10:23   

Hai Kỳ họp Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh là một cánh cửa sổ quan trọng cho thế giới quan sát nền dân chủ nhân dân trong toàn bộ quá trình của Trung Quốc.

 

Tại Hai Kỳ họp năm nay, dự thảo Luật Lập pháp (sửa đổi) một lần nữa trình lên Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc xem xét. Dự thảo sửa đổi này đã thêm nội dung về kiên trì và phát triển nền dân chủ nhân dân trong toàn bộ quá trình.

 

Nền dân chủ nhân dân trong toàn bộ quá trình là sự kết hợp dân chủ trong bầu cử và dân chủ trong hiệp thương, để tiếng nói của nhân dân được nghe thấy, nguyện vọng của nhân dân được phản ánh trong tất cả các mặt sinh hoạt chính trị và đời sống xã hội của đất nước.

Lấy dân chủ trong bầu cử làm ví dụ, bầu cử Đại biểu Nhân dân ở Trung Quốc là bầu cử dân chủ có quy mô lớn nhất thế giới. Đại biểu Nhân dân 5 cấp đều được bầu ra qua bầu cử dân chủ, có nhiệm kỳ 5 năm. Hơn 1 tỷ cử tri trên cả nước Trung Quốc mỗi người một phiếu, trực tiếp bầu ra Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và cấp xã. Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện trở lên do Hội đồng Nhân dân cấp dưới bầu ra. Mỗi khu vực, mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực, mỗi dân tộc đều có Đại biểu Nhân dân của mình.

Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về dân chủ trong hiệp thương. Đây là hình thức đặc hữu và lợi thế độc đáo của chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa Trung Quốc. Từ “Báo cáo Công tác Chính phủ” trưng cầu và nghe ý kiến kiến nghị của các giới xã hội, đến bàn thảo, thương lượng các việc nhỏ trong cuộc sống như xây dựng mái che nhà xe như thế nào, làm ruộng như thế nào qua phương thức “phòng họp trong sân vườn”,“họp trên ghế đẩu”, đều thể hiện đầy đủ ý nghĩa thực sự của dân chủ nhân dân, đó là:“Có việc thì thương lượng, việc liên quan đến mọi người thì do mọi người cùng thương lượng”.

Tại Hai Kỳ họp năm nay, ý kiến kiến nghị của các Đại biểu Nhân dân và Ủy viên Chính Hiệp vừa phản ánh tình hình xã hội và nguyện vọng của 1,4 tỷ dân Trung Quốc, cũng cung cấp góc nhìn quý báu và kinh nghiệm trong các lĩnh vực cho quyết sách của chính phủ. Một Ủy viên Chính Hiệp cho biết, tại Hai Kỳ họp hai năm trước, ông từng trình đề án về đề nghị gia hạn chính sách miễn giảm thuế giá trị gia tăng đối với các đối tượng nộp thuế có quy mô nhỏ, rất nhanh ông đã nhận được câu trả lời từ ban ngành chính phủ liên quan, cho biết kiến nghị của ông đã được chấp nhận.

Dân chủ không phải là đồ trang trí, mà phải dùng nó giải quyết các vấn đề cần phải giải quyết của nhân dân. Từ hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đến công tác phòng chống dịch giành được thắng lợi quyết định quan trọng, rồi đến không ngừng thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, các thành tựu kinh tế – xã hội Trung Quốc giành được có mối liên hệ chặt chẽ với nền dân chủ nhân dân trong toàn bộ quá trình. Cuộc điều tra dư luận xã hội do tổ chức uy tín quốc tế triển khai cho thấy, những năm qua, mức độ hài lòng của nhân dân Trung Quốc đối với Chính phủ Trung Quốc đều giữ trên 90%. Đây là sự phản ánh chân thật nhất về sức sống mạnh mẽ của dân chủ Trung Quốc.