{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Đời sống náo nhiệt

Ngày đăng:2022-12-22 10:41:55   

Gần đây, cùng với sự điều chỉnh trong chính sách phòng chống dịch bệnh, thực hiện biện pháp khôi phục làm việc, sản xuất, hoạt động kinh doanh ở nhiều nơi Trung Quốc, những nơi này đã khôi phục trở lại sự nhộn nhịp và náo nhiệt của ngày trước. Mời bạn cùng đi theo ống kính của chúng tôi, cùng trải nghiệm sự trở lại của đời sống sôi động và náo nhiệt ở Trung Quốc.