{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Lãnh tụ nhân dân: Hai cây đa chứng kiến sự kế thừa

Ngày đăng:2024-06-17 17:14:48   

Ngày 12/3/2000, ông Tập Trọng Huân 87 tuổi, đã cùng người nhà trồng một cây đa trong “Lan Viên”, nơi ở tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Năm 2012, tại Quảng trường đỉnh núi của Công viên Liên Hoa Sơn ở Thâm Quyến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng trồng một cây đa. Hai cây đa do ông Tập Trọng Huân và Chủ tịch Tập Cận Bình lần lượt trồng tại Thâm Quyến hiện đã cành lá xum xuê. Trong tình hình hiện nay, điều mà Trung Quốc cần phải làm trong quá trình tiếp tục cải sách sâu rộng toàn diện chính là nêu cao tinh thần ngoan cường bén rễ sâu vào đất, không sợ gian khổ như cây đa.