{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Sức sản xuất chất lượng mới mở ra không gian việc làm mới

Ngày đăng:2024-06-12 10:16:35   

Mới đây, Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc đã công bố thông tin đợt thứ 6 về nghề nghiệp mới, những nghề nghiệp và công việc mới này phù hợp với nhu cầu phát triển của nền kinh tế số, sản xuất thông minh, công nghệ thông tin, v.v. trong đó nghề về kỹ thuật số chiếm gần một số. Năm nay, 9 cơ quan nhà nước Trung Quốc cũng công bố chương trình hành động, đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế số.

Những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo, internet và dữ liệu lớn tiếp tục được trao quyền. Sự đa dạng và hình thức nghề nghiệp của người lao động đã mở rộng đáng kể. Các ngành nghề mới như huấn luyện viên trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật viên ứng dụng song sinh kỹ thuật số, nhà phân tích dữ liệu thương mại liên tiếp xuất hiện. Những ngành nghề mới này cũng đang thúc đẩy sự phát triển của chất lượng mới.

Sự phát triển nhanh chóng của sức sản xuất chất lượng mới của Trung Quốc không chỉ thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số và nâng cấp các ngành công nghiệp, mà còn mở ra không gian việc làm mới, một số ngành nghề mới cùng với sự đột phá của công nghệ mới bắt đầu “cất cánh”.