{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Tổ máy số 4 áp dụng công nghệ “Hoa Long 1” tại Nhà máy Điện hạt nhân Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc đi vào hoạt động và phát điện từ ngày 25/5

Ngày đăng:2024-05-27 11:01:15   

Tập đoàn Quảng Hạt Trung Quốc – CGN thông tin, ngày 25/5, tổ máy số 4 áp dụng công nghệ “Hoa Long 1” tại Nhà máy Điện hạt nhân Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc đã hoàn thành việc vận hành thử, chính thức được đưa vào hoạt động sản xuất và phát điện.

Hai tổ máy số 4 và số 3 tại Nhà máy Điện hạt nhân Phòng Thành Cảng Quảng Tây đều sử dụng công nghệ “Hoa Long 1”- công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ 3 tự chủ của Trung Quốc, lượng phát điện của hai tổ máy có thể đạt 18 tỷ kwh/năm, có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sản xuất và sinh hoạt hàng năm của 2 triệu người. Việc đưa vào hoạt động toàn bộ hai tổ máy cũng đánh dấu việc Tập đoàn Quảng Hạt Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng toàn diện dự án hình mẫu về công nghệ “Hoa Long 1”.