{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Hội đồng Lập pháp Đặc khu Hành chính Hồng Công Trung Quốc thông qua “Điều lệ Bảo vệ an ninh quốc gia” với 100% số phiếu đồng ý

Ngày đăng:2024-03-21 09:31:33   

Hội đồng Lập pháp Đặc khu Hành chính Hồng Công Trung Quốc ngày 19/3 đã thông qua “Điều lệ Bảo vệ an ninh quốc gia” với toàn bộ số phiếu đồng ý, hoàn thành lập pháp Điều 23 của Luật Cơ bản Hồng Công.

Hội đồng Lập pháp Đặc khu Hành chính Hồng Công Trung Quốc thông qua “Điều lệ Bảo vệ an ninh quốc gia” đánh dấu Đặc khu Hành chính Hồng Công thu được tiến trình lớn quan trọng trong việc thực hiện trách nhiệm chế độ pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, cung cấp đảm bảo chế độ quan trọng để Hồng Công tăng nhanh thực hiện mục tiêu chuyển từ trị an sang phồn thịnh, là cột mốc quan trọng trong phát triển sự nghiệp “Một nước hai chế độ” trong thời đại mới, hành trình mới. Ấn định và thực thi Điều lệ Bảo vệ an ninh quốc gia Hồng Công ắt sẽ tiếp tục củng cố nền tảng an ninh cho sự phát triển của Hồng Công, thúc đẩy thực hiện “Một nước hai chế độ” đi vững đi xa.