{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đi vào đồng ruộng tìm hiểu tình hình cày cấy vụ xuân

Ngày đăng:2024-03-21 09:30:11   

Chiều 19/3, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm khu thí điểm tổng hợp sản xuất lương thực thị trấn Tạ Gia Phô quận Đỉnh Thành thành phố Thường Đức, đến bên ruộng lúa nước, tìm hiểu tình hình ươm mạ và cày ruộng, giao lưu thân thiết với bà con nông dân trồng lúa, nhân viên kỹ thuật, cán bộ cơ sở và dân làng, hỏi thăm tường tận tình hình cày cấy vụ xuân.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, làm tốt cày cấy vụ xuân hết sức quan trọng đối với việc đảm bảo sản xuất và an ninh lương thực. Các khu vực, các ban ngành cần phải đảm bảo diện tích gieo cấy vụ xuân, đảm bảo cung ứng đầy đủ nguồn lực nông nghiệp, thực hiện tốt chính sách làm cho nông dân mạnh lên, hưởng lợi ích hơn, giàu có hơn, đảm bảo lợi ích trồng lương thực cho nông dân, phát huy đầy đủ tính tích cực trồng lương thực của quần chúng, tạo bước khởi đầu tốt đẹp cho tăng sản lượng lương thực cả năm và tăng thu nhập cho nông dân.