{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình: Quảng Tây phải giải phóng tư tưởng, sáng tạo đổi mới, tìm kiếm phát triển lớn mạnh kinh tế biển, mở cửa phát triển, phấn đấu viết nên trang sử Quảng Tây hiện đại hóa kiểu Trung Quốc

Ngày đăng:2023-12-19 09:02:15   

Ngày 15/12, khi khảo sát tại Quảng Tây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Quảng Tây cần phải quán triệt quan điểm phát triển mới một cách hoàn chỉnh, chính xác, toàn diện, nắm vững nhiệm vụ hàng đầu phát triển chất lượng cao và nhiệm vụ chiến lược xây dựng bố cục phát triển mới, phát huy lợi thế của mình, giải phóng tư tưởng, sáng tạo đổi mới, tìm kiếm phát triển lớn mạnh kinh tế biển, mở cửa phát triển, phấn đấu viết nên trang sử Quảng Tây hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Ngày 13/12, Tổng Bí thư Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam và về nước. Từ ngày 14-15/12, Tổng Bí thư lần lượt đến thăm Nam Ninh, Lai Tân, đi sâu điều tra nghiên cứu đối với các dự án mở cửa đối ngoại, cộng đồng dân cư, nông thôn, doanh nghiệp, v.v..