{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ

Ngày đăng:2023-03-29 18:15:37   

Ngày 27/3, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại toàn quốc) Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ theo hình thức trực tuyến.

 

Đồng chí Triệu Lạc Tế cho biết, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị, đều là nước xã hội chủ nghĩa. Duy trì tình đoàn kết hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam có lợi cho việc thực hiện sự thịnh vượng và phát triển của mỗi nước, có lợi cho tăng cường sức mạnh xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Trong tiến trình thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội của mình, Trung Quốc và Việt Nam đã đi lên con đường xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa khác với các nền dân chủ phương Tây, thể hiện sức sống mạnh mẽ của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc và Việt Nam.

 

Đồng chí Vương Đình Huệ nhiệt liệt chúc mừng Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và Kỳ họp thứ nhất Nhân đại toàn quốc Trung Quốc khóa XIV triệu tập thành công. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vui mừng trước những thành tựu lịch sử mà nhân dân Trung Quốc đã đạt được, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc tất sẽ vững bước tiến lên trên chặng đường mới thực hiện mục tiêu trăm năm lần thứ hai. Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, kiên định thi hành chính sách một nước Trung Quốc.